Tävling


Funktionär
Varför utbilda sig till funktionär?


• Du vill ta aktiv del i ditt barns idrott


• Du skjutsar och sitter ändå med på tävlingarna, tiden flyger iväg när man deltar som funktionär


• Du vill lära dig mer om reglerna i simning


• Du vill vara delaktig i klubben och ta del av kamratskapen.  Du lär känna de andra föräldrarna i FSS och i andra klubbar


• På vissa tävlingar måste alla klubbar ställa upp med ett visst antal funktionärer, om klubbarna inte gör det, så får heller inte simmarna tävla


Med kunskaper om tävlingsreglerna blir det lättare att förstå och förklara varför barnen ibland blir diskade på tävlingar!


Vad gör en funktionär?


Vår tävlingsverksamhet bygger mycket på engagemang från klubbens medlemmar och föräldrarna till våra tävlingssimmare. Det finns många uppgifter som måste fungera på en tävling oavsett storlek.


Det finns många olika roller som funktionär men den vanligaste rollen som ny funktionär är vändningskontrollant. Det finns 2 vändningskontrollanter/bana, en på varje kortsida.


Vändningskontrollanternas uppgift:

  • Kontrollera attsimmarna följer gällande regler före, under och efter vändning samt vid målgång.
  • Rapportera eventuella reglerbrott till bandomaren
  • Vid längre sträckor (800 m, 1500 m) ska vändningskontrollanten även hjälpa simmaren att hålla räkningen. Detta görs med speciella räkningsplattor.
  • Vid lagkapp även kontrollera växlingen


Det finns många fler positioner på en tävling än just vändningskontrollanter. Är du intresserad skicka ett mail till Falkopingssimsallskap@hotmail.com