FöreningenStyrelsen

Ordförande:Niklas Hansson

e-post: niklas.hansson@logicsystemab.se

telefon: 0709-839701


Sekreterare:Emanuel Fredriksson

e-post: emanuel.fredriksson@gmail.com

telefon: 0733761975


Kassör:Sanna Nyberg

e-post: sanna.nyberg86@gmail.com

telefon: 0737-166609


Ledamot: Tom Linder / Sandra Linder


Ledamot: Martin Magnerfelt


Ledamot:Victor Svedberg

e-post: victorsvedis@gmail.com

telefon: 0768-324114


Ledamot: VAKANT


Ungdomsrepresentanter:

Filippa Lind

Clara Jonsson