Tävling


Regler Frisim


Det viktigaste:


    • Någon kroppsdel av simmaren måste bryta vattenytan, utom de första 15m efter start och vändning.


    • Hur vändningen går till är valfritt, så länge väggen vidrörs med någon kroppsdel.


    • Om simmaren missar väggen i vändningen är det tillåtet att återvändaigen och vidröra väggen.


    • Det är ej tillåtet att dra i linorna, eller skjuta ifrån från botten.