Tävling


Regler Fjärilsim


Det viktigaste:


  • Simmaren får kicka hur många gånger som helst under vatten vid start och vändning, så länge huvudet bryter vattenytan senast vid 15m markeringen.


  • Första armtaget skall föra simmaren till ytan.


  • Armarna måste föras fram ovan vattnet.


  • Frisim- eller bröstbentag är ej tillåtet.


  • Bägge händer måste samtidigt vidröra väggen vid varje vändning och målgång.