Tävling


Regler Ryggsim


Det viktigaste:


  • Simning i ryggläge.


  • Huvudet måste bryta vattenytan senaste vid 15m markeringen, efter start och vändning.


  • Simmaren får kicka med benen på valfritt sätt.


  • Simmaren måste vidröra väggen med någon kroppsdel vid vändning.


  • Det är tillåtet att inför vändning gå över i magläge, och utföra ett armtag med en eller bägge armar samtidigt.


  • Simmaren måste ha passerat vertikalt läge mot rygg, när simmaren skjuter ifrån väggen.