Tävling


Regler Bröstsim


Det viktigaste:


  • En fjärils-kickär tillåten efter start och vändning, före första bröstsimtaget.


  • Första simtaget fårdras ända ned till höften.


  • Huvudet måste bryta vattenytan vid varje simtag.


  • Bägge händer måste samtidigt vidröra väggen vid varje vändning och målgång.


  • Armtag och bentag skall vara liksidiga under hela loppet