FöreningenAvgifter


Föreningens avgifter 2022Medlemsavgift 350:-/år


Familjeavgift 600:-/år


Träningsavgift (Teknik A, B, C ) 650:-/termin


Träningsavgift (Tävling A) 800:-/termin


Träningsavgift (Övriga) 700:-/termin


Sim & Lek (14 gånger) 1200:-


Crawlkurs (8 gånger)1000:-