FöreningenAvgifter


Föreningens avgifter 2024Medlemsavgift 350:-/år


Familjeavgift 650:-/år


Träningsavgift (Tävling A) 1200:-/termin


Träningsavgift (Tävling B) 1000:-/termin


Träningsavgift (Övriga) 800:-/termin


Sim & Lek (12 gånger) 1200:-


Crawlkurs (8 gånger)1000:-