Tävling


Regler Lagkapp

Det viktigaste:


  Medleylagkapp:


  Start


  • Enligt reglerna för inledande simsätt (Ryggsim).


  Simning


  • Medley simmas i följande ordning Ryggsim, Bröstsim, Fjärilsim och Frisim.
  • Enligt reglerna för respektive simsätt.
  • Frisim får inte efterlikna ryggsim, bröstsim eller fjärilsim.


  Vändning


  • Enligt reglerna för respektive simsätt.
  • Övergång till ett nytt simsätt måste överensstämma med regler för målgång för varje avslutat simsätt.


  Målgång


  • Måste väggen beröras