Tävling


Regler Medley


Det viktigaste:


  Start


  • Enligt reglerna för inledande simsätt (Fjärilsim).


  Simning


  • Individuell medley simmas i följande ordning Fjärilsim, Ryggsim, Bröstsim och Frisim.
  • Varje simsätt ska utgöra en fjärdedel av distansen.
  • Enligt reglerna för respektive simsätt.
  • Frisim får inte efterlikna ryggsim, bröstsim eller fjärilsim.


  Vändning


  • Enligt reglerna för respektive simsätt.
  • Övergång till ett nytt simsätt måste överensstämma med regler för målgång för varje avslutat simsätt.


  Målgång


  • Måste väggen beröras.